Priser - Allmennlege

 

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld,legevakt.

155/ 262,-

Hjemmebesøk på dagtid/kveld

209/334,-

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk...............................

49/36

Enkel pasientkontakt ved telefon, sykemelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett

66,-

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte,bud

56,-

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver

55,-

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment

55,-

- Tillegg ved frysning av flere føflekker/vorter pr.stk

100,-

Annet tillegg som ikke inngår i frikortgrunnlaget

 

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen

116,-

Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m

63,-

Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m

95,-

Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m

134,-

Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m

181

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v

Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten

59,-

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt
time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist

160/259,-

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt
time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist

Etter Kostnad

 

 

TOP