OSTEOPAT

 

HVA ER OSTEOPATI? 

 

Osteopati er en form for alternativ medisin og behandling. Behandlingen består i hovedsak i tøying og bevegelse av muskler og ledd ut ifra en teori om at dette skal hjelpe kroppen til å lege seg selv. 

Osteopatene bruker hendene for å massere, utføre manipulasjonsteknikker og tøye muskler. Målet med behandlingen er at kroppen skal fungere optimalt. 

Som osteopat er det sentralt å ha en helhetlig forståelse av pasientens smerter og plager for å bidra til bedring. Osteopati er en helseprofesjon som baseres på vitenskapelige og kliniske fag. I lys av den biopsykososiale modellen undersøker og behandler en osteopat med utgangspunkt i at god helse ikke bare er fravær av sykdom, men også̊ fravær av smerter og funksjonsplager i muskel og skjelettsystemet. Osteopati søker gjennom behandling av dette å fremme pasientens evne til å hjelpe seg selv. Behandlingen er trygg og individualisert - og egner seg for pasienter i alle aldre.

Som osteopat er mannopptatt av å finne sammenhengen mellom plagene, kroppen og hverdagen til pasienten.

TOP